Algemene Ledenvergadering 14 juni a.s. gaat niet door!

12 juni 2016

Beste Leden en ouders/verzorgers,

Zoals jullie in de mail en op de site hebben kunnen lezen, staat er een Algemene Ledenvergadering in de agenda voor komende dinsdag 14 juni 2016. Tot onze spijt kunnen we deze vergadering niet door laten gaan.. Eén van de (in onze ogen) belangrijkste onderwerpen is het presenteren van een beleidsplan. Doel van het beleid dat wij als bestuur voor ogen hebben, is het laten bloeien van een verenigingsleven. Hiervoor is niet alleen de ledenvergadering van 2015, maar zijn ook enkele andere bijeenkomsten geweest gedurende het seizoen 2015/2016. 

In de afgelopen weken hebben 4 bestuursleden in verband met persoonlijk overwegingen er voor gekozen om hun bestuurstaken neer te leggen. Hierdoor blijft er een te kleine groep bestuursleden over om het beleidsplan te presenteren,  uit te dragen en uit te voeren.

In de loop van de volgende week ontvangen jullie een brief met een nadere toelichting.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Durkje Aaafke de Jong

Voke de Jong-de Boer

Rogier Peters

Ivo Buderman

Paul Brouwer

Johan Visser

no events

Twitter

    Sorry, geen Tweets zijn gevonden.