Laag besteedbaar inkomen?

Onze vereniging wil graag dat alle kinderen kunnen basketballen. Ook kinderen uit gezinnen waar het moeilijk is om contributie op te brengen of bijvoorbeeld sportkleding en sportschoenen aan te schaffen.

In de gemeente Noardeast-Fryslân kan financiële ondersteuning worden gevraagd voor sport via www.kindpakket.nl. In deze gemeente kan dat voor kinderen van 4 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen met een laag besteedbaar inkomen.

Voor uitleg van de mogelijkheden die Stichting Leergeld in Dantumadiel kan bieden, kijk op www.leergeldfrieslandoost.nl.

Op de pagina www.jeugdfondssportencultuur.nl is de gehele regeling en de mogelijkheden hiervoor opgenomen. Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met de ledenadministratie.