Algemene Ledenvergadering

3 juni 2019

Algemene ledenvergadering BV Arrows

Op 21 juni 2019 om 20:00 is de algemene ledenvergadering in Hotel van der Meer te Dokkum.

De volgende punten staan hierbij op de planning:

 1. Opening
 2. Mededelingen van het bestuur
 3. Verslag ledenvergadering juni 2018
 4. Financieel jaarverslag en contributie (De kascommissie bestaat uit Albert de Jong en Frans Rotteveel
 5. Verslag Technische Commissie
 6. Stand van zaken beleid
 7. Brainstorm:
  – toekomst wedstrijden in Dokkum en/of Damwoude?
  – eigen ballen of ballen vereniging
 8. Aftredende bestuursleden: Eelke de Jong

Aftredend en herkiesbaar: Johan van der Veen (voorzitter) en  Eelsiena van der Meer (secretaris)
Voorstel nieuwe bestuursleden: geen

 1. Bedank rondje trainers en jeugdtrainers
 2. Rondvraag

Na de ALV is er tijd om gezellig bij te praten!

no events

Twitter

  Sorry, geen Tweets zijn gevonden.