Reglementen & Spelregels

  • Reglementen
  • Spelregels

Reglementen

Bekijk hier ons huishoudelijk reglement: Huishoudelijk-reglement

Bekijk hier ons beleidsplan 2018-2023: Beleidsplan 2018-2013

Bekijk hier de flyer en het volledige protocol ongewenst gedrag: Flyer & Volledig Protocol

Bekijk hier de statuten: Statuten

Bekijk hier de privacyverklaring: Privacyverklaring

De Nederlandse Basketbalbond

Scheidsrechters hebben net als bestuurders, trainers en coaches een belangrijke rol in het creëren van een veilige sportomgeving. Zij zorgen voor een sportief verloop van wedstrijden; zij belonen goed gedrag en grijpen in als spelers of coaches grenzen overschrijden. Zij zijn er ook om tijdens een wedstrijd problemen te voorkomen of om deze op een goede manier op te lossen. Scheidsrechters zorgen ervoor dat sporten leuk blijft. Helaas leiden beslissingen van scheidsrechters soms tot kritiek en zelfs tot agressie. Sporters die verhaal komen halen, dreigende coaches en molestaties. Gedrag dat het sportplezier niet ten goede komen.

Met het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ wil de sport ongewenst gedrag tegen scheidsrechters en officials voorkomen en aanpakken. Een belangrijke onderdeel is het verhogen van de spelregelkennis bij spelers, coaches en toeschouwers en het effectief toepassen van spelregels voor sportief gedrag. Daarnaast worden verenigingen geholpen om wedstrijden eerlijk en sportief te laten verlopen en om arbitragebeleid een vaste plek te geven binnen de vereniging. Ook zijn er verschillende bijscholingen ontwikkeld om scheidsrechters en officials te helpen bij het vervullen van hun rol. Jaarlijks wordt bovendien de Week van de Scheidsrechter georganiseerd, waarin verenigingen hun scheidsrechters kunnen waarderen voor hun inzet.

Door de Nederlandse Basketball Bond zijn deze regels duidelijk omschreven, daarom maken wij op deze plaats gebruik van de beschikbare informatie van de bond:

Basketball Masterz
Via de onderstaande link kom je op een officiele website van de NBB, waarin met filmpjes de meest voorkomende spelsituaties worden behandeld: www.basketballmasterz.nl
Officiële spelregels NBB 2012
In het onderstaande document staan de officiële spelregels, zoals ze vanaf 2012 zijn vastgesteld: ‘Officiele spelregels NBB 2012
Regels minibasketball U10 en U12
Omdat de spelregels van de jongste basketballers wat afwijkt van de regels voor de ouderen, is er door de NBB een overzicht gemaakt van de regels zoals deze gelden voor de spelers in de U10 en U12 competitie: ‘Officiele spelregels U10 en U12
Aanpassing regels minibasketball seizoen 2014-2015
Door de NBB zijn een paar aanpassingen gemaakt in de regels voor het begin van het seizoen 2014-2015. De wijzigingen zijn na te lezen in het onderstaande document: ‘Aanpassing-Miniregels-U8-U10-en-U12
Casusboek basketballregels NBB
Voor de volledigheid is er door de NBB een document opgesteld, waarin aan de hand van praktische voorbeelden wordt uitgelegd hoe een scheidsrechter op bepaalde situaties hoort te reageren: ‘Casusboek basketballregels NBB
Nieuwe spelregels 2014
Er zijn in het jaar 2014 een aantal belangrijke wijziging toegepast op de spelregels, in dit document worden de nieuwe regelstoegelicht: ‘Nieuwe Spelregels 2014