• Corona

 • Update September 2020

  Beste basketballers,

  Gelukkig kunnen we inmiddels weer trainen, en zelfs wedstrijden spelen!

  Toch blijft het natuurlijk nog oppassen in verband met het coronavirus, en moeten we dus de nodige voorzorgsmaatregelen nemen.
  Met het handhaven van deze maatregelen hopen we alle activiteiten zo veilig mogelijk te organiseren.

  Het protocol vind je via de volgende link: Corona protocol

   

  Het bestuur van BV Arrows vraagt vrijwilligers die bij de thuiswedstrijden aanwezig kunnen zijn als corona coördinator. Dit om zo het protocol in goede banen te leiden. Heb je interesse en wil je de vereniging ondersteunen mail naar e.vdmeer@knid.nl. Aanwezig zijn bij 1 wedstrijd of een dagdeel is ook prima! In het volgende bestand staat een beschrijving van de taken: Taken corona coördinator


  Update 12 Mei 2020 

  Beste leden, ouders en verzorgers,

  Vanaf dinsdag 12 mei 2020 is voor de jeugd weer mogelijk om te trainen. Dit gaat gebeuren op het basketbalveldje in het Fûgellan. Om te kunnen trainen moeten wij als vereniging diverse protocollen opvolgen. Deze maatregelen hebben wij vertaald naar wat de betekent voor de sporter en voor de ouders en verzorgers. Hier hebben de leden een mail over ontvangen, die ook terug te lezen is onderdeze link. In deze mail is tevens een rooster met tijden en contactpersonen.

  Voor de senioren wordt per team geïnventariseerd of er behoefte is om te trainen en, indien van toepassing, een passend aanbod gemaakt.

  Verdere informatie over het coronavirus lezen jullie hier op de website.

  Tot zover,

  Het bestuur


  Update 21 April 2020 

  Beste leden, ouders en verzorgers,

  In de update van het kabinet op 21 april is duidelijk gemaakt dat alle coronamaatregelen worden verlengd tot 20 mei. Een uitzondering geldt voor kinderen tot en met de leeftijd van 12 jaar. Zij mogen weer naar school en georganiseerd buiten sporten, zonder rekening te houden met de anderhalve meter beperking. Voor jongeren onder de 18 jaar geldt ook dat zij weer mogen sporten, maar met behoud van de anderhalve meter beperking. Helaas zijn beide verlichting niet van toepassing binnen het indoor basketball.

  Dit betekent dat er voor onze vereniging vooralsnog geen wijzigingen zijn. De bond gaat nog wel kijken en verenigingen adviseren met alternatieven. Deze alternatieven gaan we, indien van toepassing, eerst met het kader overleggen. Denk hierbij aan een training voor < U12 op een buitenveldje.

  Wel kunnen wij de volgende twee mededelingen doen:

  • Ter compensatie gaan wij de contributie in de maand mei en navolgende maanden tot het basketball weer gaat beginnen, halveren voor alle leden. Dit heeft het bestuur besloten, op basis van de kosten die wegvallen (denk aan zaalhuur) en de kosten die blijven doorlopen (o.a. bondscontributie en afschrijvingen).
  • De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plannen wij wel dit jaar en dat doen wij dit keer online op 15 mei om 20:00. Graag willen wij in de ALV het jaar formeel en informeel afsluiten en kijken we vooruit naar het volgende seizoen. Enkele dagen voor 15 mei wordt een link doorgestuurd via de mail en WhatsApp, waarmee de ALV gevolgd kan worden op de mobiel, tablet of op de computer.

  Nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de invloed van het coronavirus op onze vereniging lezen jullie hier op de website. Voor de ALV ontvangen jullie een nog uitnodiging met een concept agenda en notulen van vorig jaar.

  Tot zover,

  Het bestuur


  Update 24 Maart 2020 

  Beste leden, ouders en verzorgers,

  Gisteren heeft de regering bekent gemaakt het termijn om geen bijeenkomsten en evenementen te plannen, te verlengen tot 1 juni 2020. Hierop volgend heeft de basketball bond kenbaar gemaakt de competitie 2019-2020 volledig te stoppen. Concreet zijn dit de gevolgen voor onze vereniging:

  • Er zullen geen trainingen, evenementen, fysieke vergaderingen of andere bijeenkomsten zijn tot 1 juni 2020.
  • Er zullen geen competitiewedstrijden 2019-2020 meer plaatsvinden.

  Wat doen we wel

  Het verloop van het Coronavirus is onvoorspelbaar. Wij kunnen dus geen harde uitspraken doen of toekomstige activiteiten. Wel bekijken we de mogelijkheid om eventueel na 1 juni alsnog een maand te trainen met bijvoorbeeld een toernooi als afsluiting. Ook zijn wij bezig met de voorbereidingen voor het volgende seizoen. Denk hierbij aan o.a. teamsamenstellingen, tenues, etc.. Daarnaast heeft ook de contributie onze aandacht. Wij gaan de komende weken beoordelen of en in hoeverre hier tijdelijk een aangepaste regeling voor kan komen.

  Mochten hierover ideeën of vragen zijn, dan kunnen jullie altijd contact met ons opnemen. Als er meer nieuws is over de impact van het Coronavirus op onze vereniging, dan kun je dat hier op de website lezen.

  Met vriendelijke groet,

  Johan van der Veen


  Update 16 Maart 2020 

  Beste leden, ouders en verzorgers,

  Afgelopen zondag zijn de maatregelen om het coronavirus in te perken strenger geworden en verlengd. Dit heeft invloed op onze eerdere genomen beslissingen. De volgende maatregel is nu van kracht. Het termijn waarin alle basketbalactiviteiten, waaronder wedstrijden, trainingen, vergaderingen en andere bijeenkomsten stil zijn gelegd, wordt verlengd tot en met 6 april 1 juni. Er worden tevens nog geen uitspraken gedaan over of, hoe, wanneer en in welke vorm de competitie wordt hervat. Indien er meer informatie beschikbaar is, die invloed heeft op de genomen maatregelen binnen de vereniging, dan leest u dat hier op de website.

  Met vriendelijke groet,
  Het Bestuur


  Update 12 Maart 2020 

  Beste leden, ouders en verzorgers,

  In de afgelopen periode zijn er veel ontwikkelingen omtrent het coronavirus. Deze ontwikkelingen hebben ook invloed op onze vereniging. Voorop staat dat wij als vereniging de maatregelen van de regering en de adviezen van het RIVM op volgen. Vooralsnog zijn dit de maatregelen die voor ons van toepassing zijn.

  • Ben je ziek (verkouden, keelpijn, hoesten en/of koorts)?: kom niet naar de vereniging.
  • De basketbalwedstrijden zijn tot en met 31 maart voor onbepaalde tijd geannuleerd, zowel de competitie als de bekerfinale Donar – Aris.
  • Er zijn geen trainingen, vergaderingen of andere bijeenkomsten tot en met 31 maart 1 juni.
  • Er zijn geen evenementen waar meer dan 100 mensen samen komen. Het basisschooltoernooi van 28 maart wordt afgelast (verzet naar een andere datum, die op een later tijdstip bepaald wordt)
  Mocht het in een later stadium nodig blijken om maatregelen te verlengen, te verlichten of te annuleren, dan leest u dat op de website. Uitgaande dat iedereen toegang heeft tot internet, is dit de plek die wij gaan gebruiken om u op de hoogte te houden. Het verzoek is dan ook om naar de website te verwijzen, indien iemand vraagt om de huidige stand van zaken v.w.b. het basketballen binnen onze vereniging.
   
  Met vriendelijke groet,
  Het bestuur