Corona

Update 24 Maart 2020 

Beste leden, ouders en verzorgers,

Gisteren heeft de regering bekent gemaakt het termijn om geen bijeenkomsten en evenementen te plannen, te verlengen tot 1 juni 2020. Hierop volgend heeft de basketball bond kenbaar gemaakt de competitie 2019-2020 volledig te stoppen. Concreet zijn dit de gevolgen voor onze vereniging:

  • Er zullen geen trainingen, evenementen, fysieke vergaderingen of andere bijeenkomsten zijn tot 1 juni 2020.
  • Er zullen geen competitiewedstrijden 2019-2020 meer plaatsvinden.

Wat doen we wel

Het verloop van het Coronavirus is onvoorspelbaar. Wij kunnen dus geen harde uitspraken doen of toekomstige activiteiten. Wel bekijken we de mogelijkheid om eventueel na 1 juni alsnog een maand te trainen met bijvoorbeeld een toernooi als afsluiting. Ook zijn wij bezig met de voorbereidingen voor het volgende seizoen. Denk hierbij aan o.a. teamsamenstellingen, tenues, etc.. Daarnaast heeft ook de contributie onze aandacht. Wij gaan de komende weken beoordelen of en in hoeverre hier tijdelijk een aangepaste regeling voor kan komen.

Mochten hierover ideeën of vragen zijn, dan kunnen jullie altijd contact met ons opnemen. Als er meer nieuws is over de impact van het Coronavirus op onze vereniging, dan kun je dat hier op de website lezen.

Met vriendelijke groet,

Johan van der Veen


Update 16 Maart 2020 

Beste leden, ouders en verzorgers,

Afgelopen zondag zijn de maatregelen om het coronavirus in te perken strenger geworden en verlengd. Dit heeft invloed op onze eerdere genomen beslissingen. De volgende maatregel is nu van kracht. Het termijn waarin alle basketbalactiviteiten, waaronder wedstrijden, trainingen, vergaderingen en andere bijeenkomsten stil zijn gelegd, wordt verlengd tot en met 6 april 1 juni. Er worden tevens nog geen uitspraken gedaan over of, hoe, wanneer en in welke vorm de competitie wordt hervat. Indien er meer informatie beschikbaar is, die invloed heeft op de genomen maatregelen binnen de vereniging, dan leest u dat hier op de website.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur


Update 12 Maart 2020 

Beste leden, ouders en verzorgers,

In de afgelopen periode zijn er veel ontwikkelingen omtrent het coronavirus. Deze ontwikkelingen hebben ook invloed op onze vereniging. Voorop staat dat wij als vereniging de maatregelen van de regering en de adviezen van het RIVM op volgen. Vooralsnog zijn dit de maatregelen die voor ons van toepassing zijn.

Mocht het in een later stadium nodig blijken om maatregelen te verlengen, te verlichten of te annuleren, dan leest u dat op de website. Uitgaande dat iedereen toegang heeft tot internet, is dit de plek die wij gaan gebruiken om u op de hoogte te houden. Het verzoek is dan ook om naar de website te verwijzen, indien iemand vraagt om de huidige stand van zaken v.w.b. het basketballen binnen onze vereniging.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur