• HIER VIND JE ALLE INFORMATIE OVER JE LIDMAATSCHAP EN CONTRIBUTIE

  Contributie voor het seizoen 2019/2020

   
  Team:Geboren:Contributie (per maand):
  U10 2011 en later € 14,00
  U12 2009-2010 € 18,50
  U14 2007-2008 € 23,50
  U16 2005-2006 € 25,50
  U18 2003-2004 € 27,00
  U20 2001-2002 € 27,50
  Senioren 2000 en eerder € 27,50
  Recreatie   € 17,50

  De genoemde bedragen zijn inclusief de bondsbijdrage en een vergoeding voor reiskosten voor het spelen van uitwedstrijden. Er is een gezinsregeling voor de contributie (niet de reiskosten). Deze regeling houdt in dat er gerekend vanaf het langst spelende lid van een gezin, het 1e en 2e lid 100% van de contributie betalen, het 3e lid 50% en vanaf het 4e lid 25%.

  Contributie-inning
  Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot 31 juli. De inning van de contributie vindt iedere maand plaats door automatische incasso.

  • Vragen over de inning van de contributie? Neem contact op met Johan Visser, via het contactformulier op de site.
  • Vragen over de gegevens van je lidmaatschap? Neem contact op met het secretariaat, ook via het contactformulier op de site.

  De inning van de contributie vindt plaats door automatische incasso, de vereniging wordt gemachtigd om het bedrag van de contributie te laten afschrijven van de bankrekening van (de ouders van) het lid. Bij aanmelding als lid wordt tevens deze machtiging voor automatische incasso getekend. Het SEPA-incassoformulier is te vinden op de pagina voor aanmelden.


  Opzeggen lidmaatschap
  Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk. Bij een tussentijdse opzegging is het lid het gehele seizoen contributie verschuldigd tot het einde van dat seizoen, dus tot 31 juli. Het niet tijdig opzeggen (voor 1 april) betekent automatisch lid voor het volgende seizoen. Wenst een lid overschrijving naar een andere vereniging dan kan dit, een uitzondering daargelaten, pas met ingang van het nieuwe seizoen.

  Adreswijzigingen en opzeggingen
  Adreswijzigingen en opzeggingen kunnen schriftelijk of door het contactformulier op de site worden doorgegeven worden aan het secretariaat. Schriftelijke wijzigingen en opzeggingen kunnen worden gericht aan:

  Eelsiena van der Meer
  Woudweg 59
  9101 VK Dokkum


  Aansprakelijkheidsverzekering
  Basketballvereniging Arrows en de leden zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. De verzekering dekt aansprakelijkheid voor schade aan derden. De verzekering geldt tijdens de clubactiviteiten. Schade aan motorrijtuigen, diefstal en vermissing en opzettelijk aangebrachte schade zijn uitgesloten. Voor een beroep op deze verzekering is vereist dat een verzekerde aansprakelijk is voor de schade.

  Collectieve ongevallenverzekering
  Basketballvereniging Arrows heeft voor de leden een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Verzekerd is een uitkering ingeval van overlijden, algehele blijvende invaliditeit, tandheelkundige en geneeskundige kosten ten gevolge van een ongeval. Tijdelijke arbeidsongeschiktheid is niet via basketballvereniging Arrows verzekerd.