• Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2022

 • Beste leden, ouders en verzorgers,

  Graag willen wij jullie via deze weg uitnodigen voor de Algemene Leden Vergadering op vrijdag 30 september 2022 van 19.30 tot ca. 21:00 uur in de kantine van sporthal de Doelstien te Dokkum.

  In de ALV kijken we kort terug naar het afgelopen jaar en vooruit naar het komende seizoen 2022/2023. Ons voorstel voor de agenda:

  • 1. Opening
  • 2. Mededelingen van het bestuur
  • 3. Verslag ledenvergadering 2021
  • 4. Financieel jaarverslag / kascommissie (Femke Boelens en Henk van Vliet)
  • 5. Seizoen 2021-2022 door de technische commissie
  • 6. Stand van zaken en vooruitkijken beleid en competitie 2022/2023
  • 7. Aftredende bestuursleden: Eelsiena van der Meer Vacature : ledenadministratie, secretariaat en algemeen bestuurslid
  • 8. Rondvraag

  Heb je een vraag voor de ALV of wil je een bepaald onderwerp onder de aandacht brengen, mail dan op voorhand e.vdmeer@knid.nl of marc@de-jager.info. Daarnaast ontstaat vanaf dit seizoen ook een vacature voor het secretariaat, een algemeen bestuurslid en de ledenadministratie. Ben je geïnteresseerd? Neem gerust contact met ons op.

  Met vriendelijke groet,
  Het bestuur