Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (Online)

22 april 2020

Beste leden, ouders en verzorgers,

Graag willen wij jullie via deze weg uitnodigen voor de Algemene Leden Vergadering op vrijdag 15 mei 2020 om 20:00. Dit jaar spreken wij online af en je kan de ALV dus thuis bijwonen en meepraten met behulp van je computer, tablet of smartphone.

In de ALV kijken we kort terug naar het afgelopen jaar en blikken we vooruit naar het komende jaar. Dit doen we aan de hand van onderstaand voorstel voor de agenda met een geschatte duur van 1 uur:

 1. Opening
 2. Mededelingen van het bestuur
 3. Verslag ledenvergadering 2019
 4. Financieel jaarverslag / kascommissie
 5. Verslag technische commissie
 6. Stand van zaken beleid
 7. Aftredende bestuursleden: Paul Brouwer
  Aftredend en herkiesbaar: Johan Visser
  Voorstel nieuwe bestuursleden: Marc de Jager
 8. Vooruitkijken
 9. Rondvraag

Indien je tijdens de ALV vragen hebt, kun je die online stellen. Heb je nu al een vraag voor de ALV of wil je een bepaald onderwerp onder de aandacht brengen, mail dan op voorhand naar kjvanderveen@live.nl.

Dit jaar doen wij het dus even anders. Ik hoop dat iedereen zoveel als mogelijk aanwezig is. Enkele dagen voor de ALV ontvang je hiervoor een mail met een deelname link.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Zie hier de notulen van de vorige ALV: Verslag ledenvergadering 2019

no events

Twitter

  Sorry, geen Tweets zijn gevonden.