Update van het bestuur

21 november 2017

Update van het bestuur

In de afgelopen maand hebben zich wederom 6 nieuwe leden aangemeld bij de vereniging. Allemaal van harte welkom bij de BV Arrows en veel sport- en verenigingsplezier toegewenst. Vanuit het dagelijks bestuur zijn een aantal punten naar voren gekomen waar wij jullie graag over willen informeren. Als eerste goed nieuws over de kantine in Dokkum. Vanaf aanstaande vrijdag wordt de kantine in Dokkum weer beheerd. Er kan dus weer snel een energiedrankje gekocht worden in de pauze of een bakje koffie voor het publiek. Er moet nog vorm gegeven worden aan detailafspraken, maar het bestuur heeft in ieder geval nauw contact met de beheerder. Ook zijn wij erg blij met de deelname van ons meisjesteam U18 op het internationale toernooi de Limfjord Cup in Denemarken die plaats vindt op 27 t/m 30 december. Alvast veel succes met trainen!

Maar ook voor de kerstdagen is er nog een activiteit voor de jongere jeugd (t/m U14), namelijk het kerstmixtoernooi op 22 december. Nu de vereniging in nieuwe outfit draagt, lijkt het ons tijd om de oude te verkopen. De verkoop start ook op dit mixtoernooi. Een ideale gelegenheid om een extra tenue aan te schaffen of slechts om de herinnering. Een volledige set gaat de deur uit voor slechts 7,50 euro.

Op de lange termijn wordt ook nog steeds hard gewerkt aan de vereniging. Afgelopen vrijdag is er een bezoek geweest bij de Notaris Hellema die vorm heeft gegeven aan de actuele statuten. Hiermee is de basis van de vereniging wederom up to date en gewaarborgd. De statuten is het document waar op basis van het bestuur beslissingen neemt. In de volgende vergadering wordt de nadruk gelegd op ongewenst gedrag. Wij willen niet alleen een open cultuur waarbij ongewenst gedrag gemeld wordt, maar wij willen ook een vervolgplan. Er moet iets mee gedaan worden. Begin volgend jaar proberen wij dit hele beleid te lanceren. Dit betekent niet dat er gewacht moet worden met melden indien er sprake is van een situatie met ongewenst gedrag. Dit kan altijd. Weet je niet waar je moet zijn, bij het bestuur staat altijd de deur open en wij gaan vertrouwelijk met de informatie om.

De volgende vergadering is op 11 december a.s.

Het bestuur

 

no events

Twitter