Lidmaatschap en tarieven

Vrijblijvend proeftrainen

Wil je weten of basketball een leuke sport voor jou is? Of dat BV Arrows echt bij jou past? Dat kun je het beste onderzoeken door eens mee te trainen! Je mag tot drie keer kosteloos en vrijblijvend proeftrainen. Op deze website kun je de trainingsdagen en -tijden vinden van het team van jouw leeftijd. Kom gerust eens langs of neem contact met ons op. Je bent van harte welkom!  


Contributie voor het seizoen 2023

Voor de bepaling van de contributie van de Basketballvereniging Arrows zijn verschillende leeftijdscategorien in groepen opgesplitst, in overeenstemming met de opzet van de competities door de Nederlandse Basketballbond. Bij de indeling in leeftijdsgroepen is de leeftijd op 1 januari van het lopende seizoen bepalend. Jouw contributie wordt dus bepaald op basis van je leeftijd en staat los van het team waarin je daadwerkelijk speelt.
 
Team: Geboren: Contributie (per maand):
U10 2015 en later € 14,50
U12 2013-2014 € 19,25
U14 2011-2012 € 24,50
U16 2009-2010 € 26,75
U18 2007-2008 € 28,25
U20 2003-2004 € 29,00
Senioren 2002 en eerder € 29,00
Recreatie   € 17,50

De genoemde bedragen zijn inclusief de bondsbijdrage en een vergoeding voor reiskosten voor het spelen van uitwedstrijden. Er is een gezinsregeling voor de contributie (niet de reiskosten). Deze regeling houdt in dat er gerekend vanaf het langst spelende lid van een gezin, het 1e en 2e lid 100% van de contributie betalen, het 3e lid 50% en vanaf het 4e lid 25%.  


Contributie-inning

Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus. De inning van de contributie vindt iedere maand plaats door automatische incasso. De inning van de contributie vindt plaats door automatische incasso, de vereniging wordt gemachtigd om het bedrag van de contributie te laten afschrijven van de bankrekening van (de ouders van) het lid. 


Jeugdfonds Sport en Cultuur Friesland 

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Friesland is een stichting die zich inzet om kinderen te ondersteunen die, door het ontbreken van financiële middelen bij de ouders/verzorgers, niet bij een sportvereniging kunnen sporten. Het fonds betaalt een deel van de contributie. Ook is het mogelijk om eventueel sportkleding aan te schaffen vanuit het fonds. Voor meer informatie en/of hulp bij het aanvragen kun je contact opnemen met de penningmeester. Hij behandelt alle aanvragen vertrouwelijk en heeft niet veel persoonlijke informatie nodig.  
 

Volwassenenfonds Sport en Cultuur en Lauwersregeling 

Volwassenen die financieel minder daadkrachtig zijn kunnen een beroep doen op het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. Daarnaast is er voor inwoners van de gemeentes Dantumadiel en Noardeast-Fryslân de Lauwersregeling. Voor meer informatie en voorwaarden kun je terecht bij je gemeente of klik hier.
 

Opzeggen lidmaatschap 

Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk. Bij een tussentijdse opzegging is het lid het gehele seizoen contributie verschuldigd tot het einde van dat seizoen, dus tot 31 augustus. Het niet tijdig opzeggen (voor 1 april) betekent automatisch lid voor het volgende seizoen. Wenst een lid overschrijving naar een andere vereniging dan kan dit, een uitzondering daargelaten, pas met ingang van het nieuwe seizoen.  


Adreswijzigingen en opzeggingen 

Adreswijzigingen en opzeggingen kunnen uitsluitend schriftelijk of per e-mail rechtstreeks aan secretaris Janna de Vries worden doorgegeven of door het contactformulier te gebruiken op deze site.  


Aansprakelijkheidsverzekering 

Basketballvereniging Arrows en de leden zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. De verzekering dekt aansprakelijkheid voor schade aan derden. De verzekering geldt tijdens de clubactiviteiten. Schade aan motorrijtuigen, diefstal en vermissing en opzettelijk aangebrachte schade zijn uitgesloten. Voor een beroep op deze verzekering is vereist dat een verzekerde aansprakelijk is voor de schade.  


Collectieve ongevallenverzekering 

Basketballvereniging Arrows heeft voor de leden een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Verzekerd is een uitkering ingeval van overlijden, algehele blijvende invaliditeit, tandheelkundige en geneeskundige kosten ten gevolge van een ongeval. Tijdelijke arbeidsongeschiktheid is niet via basketballvereniging Arrows verzekerd.


Declaratieformulier 

Met dit declaratieformulier kun je de gereden kilometers, danwel de gemaakte kosten declareren. Je kunt het ingevulde formulier, inclusief de eventueel bijbehorende facturen en/ of bonnen sturen naar de penningmeester.
Top