Reglementen en Spelregels

De Nederlandse Basketbalbond

Scheidsrechters hebben net als bestuurders, trainers en coaches een belangrijke rol in het creëren van een veilige sportomgeving. Zij zorgen voor een sportief verloop van wedstrijden; zij belonen goed gedrag en grijpen in als spelers of coaches grenzen overschrijden. Zij zijn er ook om tijdens een wedstrijd problemen te voorkomen of om deze op een goede manier op te lossen. Scheidsrechters zorgen ervoor dat sporten leuk blijft. Helaas leiden beslissingen van scheidsrechters soms tot kritiek en zelfs tot agressie. Sporters die verhaal komen halen, dreigende coaches en molestaties. Gedrag dat het sportplezier niet ten goede komt. Met het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ wil de sport ongewenst gedrag tegen scheidsrechters en officials voorkomen en aanpakken. Een belangrijke onderdeel is het verhogen van de spelregelkennis bij spelers, coaches en toeschouwers en het effectief toepassen van spelregels voor sportief gedrag. Daarnaast worden verenigingen geholpen om wedstrijden eerlijk en sportief te laten verlopen en om arbitragebeleid een vaste plek te geven binnen de vereniging. Ook zijn er verschillende bijscholingen ontwikkeld om scheidsrechters en officials te helpen bij het vervullen van hun rol. Jaarlijks wordt bovendien de Week van de Scheidsrechter georganiseerd, waarin verenigingen hun scheidsrechters kunnen waarderen voor hun inzet. Door de Nederlandse Basketball Bond zijn deze regels duidelijk omschreven, daarom maken wij op deze plaats gebruik van de beschikbare informatie van de bond:  

Reglementen BV Arrows

Hieronder hebben we de belangrijkste regels, plannen en protocollen binnen de vereniging verzameld:  

Vertrouwenspersoon

Wanneer er zich tijdens of rondom de trainingen en wedstrijden situaties voordoen die voor jou niet goed voelen is het belangrijk om hierover te praten. Als je het lastig vindt om dit bij de trainer, coach of bestuur aan te kaarten kan je dit bespreken met onze vertrouwenspersoon. Zij luistert naar je verhaal en deelt dit niet met anderen als jij dat niet wilt. Dus als je bijvoorbeeld gepest wordt, ongewild betast wordt, getuige bent van ongewenst gedrag of op andere wijze in een situatie belandt die voor jou niet veilig voelt, neem dan gerust contact op met onze vertrouwenspersoon. Dat geldt voor zowel leden, trainers, maar ook ouders/verzorgers. Je kunt vertrouwenspersoon Durkje Aafke de Jong bereiken door te bellen of whatsappen: 06-57662459 of te mailen: dadejong@hotmail.com
Top