• De Nederlandse Basketbalbond

  Scheidsrechters hebben net als bestuurders, trainers en coaches een belangrijke rol in het creëren van een veilige sportomgeving. Zij zorgen voor een sportief verloop van wedstrijden; zij belonen goed gedrag en grijpen in als spelers of coaches grenzen overschrijden. Zij zijn er ook om tijdens een wedstrijd problemen te voorkomen of om deze op een goede manier op te lossen. Scheidsrechters zorgen ervoor dat sporten leuk blijft. Helaas leiden beslissingen van scheidsrechters soms tot kritiek en zelfs tot agressie. Sporters die verhaal komen halen, dreigende coaches en molestaties. Gedrag dat het sportplezier niet ten goede komen.

  Met het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ wil de sport ongewenst gedrag tegen scheidsrechters en officials voorkomen en aanpakken. Een belangrijke onderdeel is het verhogen van de spelregelkennis bij spelers, coaches en toeschouwers en het effectief toepassen van spelregels voor sportief gedrag. Daarnaast worden verenigingen geholpen om wedstrijden eerlijk en sportief te laten verlopen en om arbitragebeleid een vaste plek te geven binnen de vereniging. Ook zijn er verschillende bijscholingen ontwikkeld om scheidsrechters en officials te helpen bij het vervullen van hun rol. Jaarlijks wordt bovendien de Week van de Scheidsrechter georganiseerd, waarin verenigingen hun scheidsrechters kunnen waarderen voor hun inzet.

  Door de Nederlandse Basketball Bond zijn deze regels duidelijk omschreven, daarom maken wij op deze plaats gebruik van de beschikbare informatie van de bond:

  TBA

  Reglementen

  Bekijk hier ons huishoudelijk reglement: Huishoudelijk-reglement

  Bekijk hier ons beleidsplan 2018-2023: Beleidsplan 2018-2013

  Bekijk hier de flyer en het volledige protocol ongewenst gedrag: Flyer & Volledig Protocol

  Bekijk hier de statuten: Statuten

  Bekijk hier de privacyverklaring: Privacyverklaring